Begeleiden van audit. intern, extern of certificeringsaudit.

Audits zijn controle momenten. Deze worden gehouden om het handboek te toetsen aan de norm. Dit kan de eigen norm zijn maar ook een nationale of internationale norm.

Er zijn interne audits; deze worden uitgevoerd door de eigen organisatie ( first party audit). Het is mogelijk om U of een van Uw werknemers wegwijs te maken zodat U deze in de toekomst zelf kunt uitvoeren.

Daarnaast is het mogelijk dat een klant zich wenst te verzekeren van een, door U te leveren, standaard ( second party audit).

Tot slot is er ook nog de audit door een onafhankelijke externe partij t.b.v. het verkrijgen van een certificaat. Na het opzetten van een handboek volgens de gewenste norm kan er bij een geaccrediteerde certificeringsinstantie een certificeringsaudit worden aangevraagd, waarna, bij goedkeuring, een certificaat wordt uitgereikt.