HACCP;

Indien U met levensmiddelen en of diervoeders te maken heeft, dient er aan wettelijke voorschriften met betrekking tot hygiëne te worden voldaan. Deze voorschriften zijn gebaseerd op Europese wet- en regelgeving. U moet werken volgens de HACCP principes. HACCP staat voor Hazard Analysis Critical Control Points.
Om aan deze wetgeving te voldoen kunt U certificeren volgens HACCP of volgens ISO 22000.