Bij het opzetten van een handboek zullen de procedures en werkwijzen worden beschreven. Deze zullen samengevoegd worden met alle instructies en standaard-documenten zodat deze een duidelijk beeld weergeven van het totale bedrijf. Vaak is het moeilijk om zelf objectief te beschrijven welke processen er zijn en welke procedures moeten worden doorlopen doordat men te betrokken is.