Milieu;

Ten aanzien van Milieu en Milieubeleid is er een aparte ISO-norm, ISO 14001. Deze norm heeft wederom de ISO 9001 als basis maar is dan gericht op het milieu. Door middel van dit milieuzorgsysteem is het mogelijk de milieurisico’ s te identificeren. Hierdoor wordt het mogelijk deze beheersbaar te maken en kunnen, waar mogelijk, deze tot een minimum beperkt worden.