Responsible Care;

Met Responsible Care worden een aantal guidelines opgesteld met en door de chemische sector waarbij richtlijnen worden gegeven om een gedrags- en veiligheidsstandaard te bewerkstelligen. Zie ook SQAS.